I come from the generation of photographers who first used film and darkroom.
I like to create clean and as technically perfect photography as possible in a studio environment, preferring to get it right in camera as much as possible and only using photoshop to clean up the final image. My documentary photography is based more on a personal and creative outlet to study in pictures the human character.

I create images both in digital and classic film (medium format) 
Back in 1994 I developed an interest in photography and went on to work in a professional photolab and attained a college certificate in photography.
I assisted a number of professional photographers in South Africa where I gained knowledge in the control of light.
I Live on the outskirts of Zilina in Slovakia.

Documentary projects:  https://www.behance.net/jsnowball

  Pochádzam z generácie fotografov, ktorí este použivali film a tmavu komoru. Rád vytvaram čisté a  technicky dokonalé fotografie hned v štúdiovom prostredí, a snazim sa to odfotit najlepsie ako je to možné do fotoaparatu, a iba pomocou Photoshopu vyčistiť výsledný obraz. 

 Moja dokumentárna fotografia je založenom skôr na osobnom a kreatívnom pristupe,a hladam v nom ludsky charakter. Fotim v digitale aj na klasicky film (stredný formát).  V roku 1994 som sa zacal záujmat o fotografovanie a pokračoval som v práci vo profesionálnom fotolabe a dosiahol osvedčenie na vysokej skole. Asistoval som mnohym profesionálnych fotografov v Južnej Afrike, kde som ziskal poznatky o kontrole svetla, ktore  je neodmyslitelnou sucastou fotografie